Grundejerforeningen Engmosen 4160

Regulativ

Regulativ for grundejerforeningen Engmosen

 

§1

Udgifter i forbindelse med pasning af fællesarealer afholdes af grundejerforeningen.

§2

Foreningen forestår afholdelse af forskellige arrangementer. Overskud henlægges til senere arrangementer. Evt. underskud dækkes af foreningen

§3

Stk. 1: Afbrænding i det fri af affald er forbudt. Der henvises til genbrugsstationen.

Stk. 2: Der henstilles til at der ikke benyttes støjende maskiner lørdage og søn og helligdage efter kl. 13.00, når det er vejr til at drikke kaffen på terrassen, eller i øvrigt opholde sig i haven. Undtaget dog kollektivt arbejde i foreningens interesse.

Stk. 3: Veje, fortove, stier, oversigtstrekanter og andre fællesarealer må ikke benyttes til materialeoplagsplads, samt til henstilling af u-indregistrerede køretøjer.
Ligeledes må oversigttrekanter ikke benyttes til noget form for kørsel med maskiner, biler og lignende.

§4

Det er forbudt at lufte hund på oversigttrekanter samt på legepladsen og lignende steder.

§5

Der henstilles til ikke at parkere på stamvejene, af hensyn til oversigtsforholdene.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 6 marts 2001.

På bestyrelsens vegne

Hent regulativet som PDF:

Hvad er et regulativ?

Et regulativ er retningslinjer, forordning, eller et regelset.

Regulativet bliver vedtaget på en generalforsamling og har det formål at fungere som retningslinjer for et givent område.

Postadresse

Grundejerforeningen Engmosen 4160

Mosevej 59

4160 Herlufmagle

E-mailadresse

bestyrelsen@engmosen4160.dk