Grundejerforeningen Engmosen 4160

Deklaration

Deklaration

Der er to deklarationer for vores område en fra 1968 og 1971, hvilke dele de gælder kan ses på kortet i dem hver.

De ses som billeder her under og kan downloades som Pdf i boksen til højre.

 


 

Deklaration 1968

 


Hent Deklarationen 1968 her:

Hvad er en deklaration?

En deklaration og servitut en er det samme.

Deklarationer eller servitutter er særlige tinglyste regler, knyttet til en fast ejendom, som kan begrænse ejerens ret til at råde over den. Den kan have indflydelse på bebyggelsesprocent, afstand til vej og skel, samt højden på træer og bygninger og lignende. En servitut kan også bestemme, at der er medlemspligt til en bestemt grundejerforening.

Servitutter kan enten være privatretlige eller offentlige.

En servitut stiftes ved, at man som grundejer beslutter sig for, eller indvilliger i, at pålægge sin ejendom en servitut, som bliver tinglyst på ejendommen.

Hvis der er servitutter knyttet til en ejendom, vil de være tinglyst.


 

Deklaration 1971

 


Hent Deklarationen 1971 her:

E-mailadresse

bestyrelsen@engmosen4160.dk

Fackbook

facebook.com/engmosen4160