Grundejerforeningen Engmosen 4160

Privatlivspolitik

Persondatapolitik for Grundejerforeningen Engmosen 4160

 

Dataansvarlig

Grundejerforeningen Engmosen 4160, 4160 Herlufmagle. CVR-nr. 32849377

GF/ Engmosen 4160 er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af GF/ Engmosen 4160, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved GF/ Engmosen 4160´s behandling af dine personoplysninger. GF/ Engmosen 4160 behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

 

​1. Hvornår indsamler og anvender Grundejerforeningen Engmosen 4160 dine personoplysninger

GF/ Engmosen 4160 indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

Når du bor eller tilflytter Engvej og Mosevej i 4160 Herlufmagle indmeldes du/I i henhold til deklarationen som medlem af GF/ Engmosen 4160. Og der indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab, og kunne opkræve kontingent til Grundejerforeningen.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig.

I denne forbindelse indsamler GF/ Engmosen 4160 alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse.

 

2. Hvornår videregiver Grundejerforeningen Engmosen 4160 dine personoplysninger

GF/ Engmosen 4160 videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Grundejerforeningens bestyrelse. Undtagelsen er i disse tilfælde:

Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Grundejerforeningen, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på̊ vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Grundejerforeningen, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

– Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

– Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.

– Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

– Holde Grundejerforeningen fri fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.​

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som der anmodes om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos GF/ Engmosen 4160.

3. Hvordan beskytter Grundejerforeningen Engmosen 4160 dine personoplysninger

GF/ Engmosen 4160 har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. GF/ Engmosen 4160´s sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og GF/ Engmosen 4160 kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå GF/ Engmosen 4160s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som GF/ Engmosen 4160 behandler om dig, kan du rette henvendelse til GF/ Engmosen 4160´s e-mail-adresse: bestyrelsen@engmosen4160.dk

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger GF/ Engmosen 4160 behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode GF/ Engmosen 4160 om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Det gøres opmærksom på, at dit medlemskab i GF/ Engmosen 4160 kræver, at du afgiver og opdaterer disse påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

 

5. Hvor længe opbevarer Grundejerforeningen Engmosen 4160 dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos GF/ Engmosen 4160 gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af GF/ Engmosen 4160), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.​

 

6. Hvad sker der, når Grundejerforeningen Engmosen 4160 ændre denne persondatapolitik

GF/ Engmosen 4160 opdaterer denne persondatapolitik fra tid til anden for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at GF/ Engmosen 4160 løbende kan opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer vil GF/ Engmosen 4160 gøre opmærksom på det med et opslag på hjemmesiden.

Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik findes på GF/ Engmosen 4160´s hjemmesiden, og kan også rekvireres ved at kontakte GF/ Engmosen 4160 på Foreningens e-mail-adresse: bestyrelsen@engmosen4160.dk​

 

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Grundejerforeningen Engmosen 4160, 4160 Herlufmagle.

Mail: bestyrelsen@engmosen4160.dk

 

 

E-mailadresse

bestyrelsen@engmosen4160.dk

Fackbook

facebook.com/engmosen4160