Grundejerforeningen Engmosen 4160

Bestyrelsen

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen i GF./Engmosen 4160 består af 5 medlemmer + 2 suppleanter


 

For år 2024

Bestyrelsen:

Formand: Lars Scheuerlein, Engvej 25

Næstformand: Mads Holm Petersen, Mosevej 65

Kasserer: Jesper Kragh Hansen, Mosevej 25

Sekretær: Else Møllegaard, Engvej 84

5. bestyrelsesmedlem: Dennis Andersen, Engvej 1

 

Suppleanter:

1. suppleant: Carsten Hermund, Mosevej 57

2. suppleant: Niels Rasmussen, Mosevej 31

 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i marts, og valget gælder for 2 år ad gangen. På generalforsamlingen vælges også 2 bestyrelses suppleanter for 1 år.

På generalforsamlingen vælges formanden og kassereren direkte til posten

På ulige år vælges formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, og på lige år vælges kassereren + 1 bestyrelsesmedlem.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv resten af posterne, som næstformand, sekretær, og menigt (5.) medlem

Bestyrelsen er ulønnet.

Se mere under § 7a og frem i foreningens vedtægter

Hvad er en bestyrelse

Bestyrelsen i grundejerforeningen er en række personer der er valgt til posten af foreningens medlemmer på generalforsamlingen.

Bestyrelsens vigtigste opgave er at være øverste ledelse imellem generalforsamlingerne. Hvilket vil sige at bestyrelsens opgaver er at træffe de beslutninger, der er brug for til foreningens og områdets drift, virke, udvikling og vedligehold.

Bestyrelsen skal ikke nødvendigvis løse alle opgaver selv. Bestyrelsen kan altid hyre håndværker til at løse de opståede opgaver og de kan oprette udvalg, arbejdsgrupper eller lignende. Det er dog i sidste ende altid bestyrelsens ansvar at opgaverne bliver udført.

Bestyrelsesarbejdet i Grundejerforening Engmosen 4160 er frivilligt og ulønnet arbejde.

E-mailadresse

bestyrelsen@engmosen4160.dk

Fackbook

facebook.com/engmosen4160