Grundejerforeningen Engmosen 4160

GF-Indkaldelser

Indkaldelser til generalforsamling

Er der nogen aktuel indkaldelse, vil den blive slået op på side her under.

I den grå boks kan den aktuelle indkaldelse downloades eller printes.

Evt. forslag til gf. vil blive slået op under indkaldelsen senest 8 dage før gf.

Midt på siden kan et dokument til en fuldmagt udskrives, og nederst findes også et arkiv af gamle indkaldelser.


 

 

Hent den seneste Indkaldelse som PDF:


Forslag til generalforsamlingen

Evt. forslag vil blive lagt op senest 8 dage før gf. og ligge herunder.

Klik på knapperne for at åbne og hente forslagene:


Klik på knapperne for at åbne siderne i et nyt vindue:

Det nye regnskab vil være at finde under regnskab senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlings referater Regnskab

Regnskabet mm. vil blive vist på lærredet til generalforsamlingen, print det venligst hvis det ønskes i papirform.


 

Fuldmagt

Har du ikke mulighed for at deltage i en generalforsamling, men gerne vil gøre din stemme gældende. Kan du i henhold til §10 i vedtægterne gøre dette med en stedfortræder, med din skriftlig fuldmagt.

Fuldmagten kan hentes her til højre, hvorefter den blot skal printes og udfyldes.

Hent fuldmagt som PDF:


 

Tidligere indkaldelser

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 07. marts 2023:

Eks.ord. Generalforsamling Herlufmagle hallen tirsdag den 27. marts 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Torsdag den 10. marts 2022:

Eks.ord. Generalforsamling Herlufmagle hallen tirsdag den 14. december 2021

Eks.ord. Generalforsamling Herlufmagle hallen tirsdag den 24. august 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Onsdag den 30. Juni 2021:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Grundejerforeningen Engmosen 4160

Onsdag den 30. juni 2021

Kl. 19.00 i Herlufmagle Hallen

Generalforsamlingen afholdes efter de til den tid gældende Corona regler.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af to stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 • Indlæg fra nedsatte udvalg om året der gik
 • Indkomne forslag (-Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og vil kunne ses på www.engmosen4160.dk før gf.)
 1. Forslag fra bestyrelsen. om ny skaterrampe i beton
 2. Forslag fra bestyrelsen. om nye vedtægter (De kan ses/ læses på hjemmesiden ca. 3 uger før gf.)
 • Gennemgang af budget og fastsættelse af det kommende års kontingent
 • Valg af bestyrelsen jf. §12
 1. Bestyrelsesmedlem for 2 år på valg: Flemming Bjerg Olesen, Mosevej 59 (ønsker genvalg)
 2. Bestyrelses medlem for 2 år på valg: Else Møllegaard, Engvej 84 (ønsker genvalg)
 3. Bestyrelsesmedlem for 1 år på valg: Lars Scheuerlein, Engvej 25 (ønsker genvalg)
 • Valg af bestyrelses suppleanter jf. §12
 • Valg af revisor for 2 år.

På valg: Henriette Nørregård, Mosevej 65 (ønsker ikke genvalg)

 • Valg af revisorsuppleant jf. §12
 • Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød, øl/vand og kaffe.

Af mad og pladshensyn bedes I tilmelde jer senest mandag den 21. juni 2021

Tilmelding kan ske på mail: bestyrelsen@engmosen4160.dk, eller på nedenstående flip.

Husk referater mm. kan findes på vores hjemmeside www.engmosen4160.dk

Følg med på Facebook: Grundejerforeningen Engmosen 4160 så går du ikke glip af arrangementer.

Eks.ord. Generalforsamling Herlufmagle hallen onsdag den 28. oktober 2020

Ekstraordinær Generalforsamling

Herlufmagle hallen onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19:00

 

Dagsorden jævnfør vedtægterne

1)  Valg af dirigent.

2)  Valg af 2 stemmetællere.

3)  Valg af referent.

4)  Revisoren / Jesper Kragh Hansen fremlægger regnskabsstatus til godkendelse.

5)  Gennemgang af budget udsættes til ordinær generalforsamling

6)  Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

a. Nye vedtægter

7) Valg af bestyrelse

a. Bestyrelsesmedlem frem til ordinær generalforsamling. (Jørn Pedersen har trukket sig)

8)  Valg af bestyrelses suppleanter

a. 1 Suppleant frem til ordinær generalforsamling.

b. 1 Suppleant frem til ordinær generalforsamling

9)  Eventuelt

 

Efter den ekstraordinære generalforsamling vil der blive serveret et lille traktement, afhængigt af de på tidspunktet gældende Covid-19 regler.

Af Covid-19 pladshensyn og forplejning skal bestyrelsen have en tilbage melding vedrørende antal deltagere på foreningens e-mail. Bestyrelsen@engmosen4160.dk senest den 21. oktober 2020. Alternativt kan en seddel i postkassen på Mosevej 25 også gøre det. På snarligt gensyn bestyrelsen

-Regnskab, nye og nuværende vedtægter, referat fra ordinær generalforsamling, er tilgængeligt på foreningens hjemmeside www.engmosen4160.dk

 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Onsdag den 04. marts 2020:

Indkaldelse

Til 48. ordinære generalforsamling for Grundejerforeningen Engmosen 4160

Onsdag d. 4 marts 2020  kl. 19:00        i Herlufmagle Hallen    (Jagtstuen)

Dagsorden:

1.)   Valg af dirigent.

2.)   Valg af 2 stemmetællere.

3.)   Års-beretning, v/ formanden.

4.)   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.   (til vedtagelse, – eller andet.)

5.)   Indlæg fra nedsatte udvalg, om året der gik.

6.)   Indkomne forslag.        (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

 1. Tinglysning af ”servitut” panthæftelse på ejendom jvnf; Næstved Kommune standard formular
 2. Opdatering af vedtægter og tinglysning §§               jvnf; Næstved Kommune standard formular
 3. (re) Etablering af sanse-gynge (små børn), samt faldunderlag under sansegynge & en ”pile hytte”
 4. (financering) (re) Etablering af foreningens rør-lagte å løb. Samt fritlagte å-løb bag Engvej.
 5. Evt. Nedsættelse af ”nye udvalg” vedr. (forhåbentlig) kommende arrangementer.
 6. Regnskabs assistance, og/eller – Ejendoms administration ??

7.)   Gennemgang af budget og fastsættelse af det kommende års kontingent.

8.)   Valg af bestyrelse jvf. § 12

 1. Bestyrelses medlem for 2 år. På valg  Mads Holm Petersen     Mosevej 65     (ønsker ikke genvalg)
 2. Bestyrelses medlem for 2 år. På valg  Lasse Bo Jensen               Engvej     76   (ønsker ikke genvalg)
 3. Bestyrelses medlem for 2 år. På valg   Kasper Finck                     Mosevej 19   (fraflyttet d.1.8.2019)

9.)   Valg af bestyrelsessuppleanter jvf. § 12

10.) Valg af revisor for 2 år.                      På valg  Per Skou Hansen         Mosevej 49     (ønsker ikke genvalg)

11.) Valg af revisorsuppleant jvf. § 12

12.) Eventuelt.

Efter generalforsamlingen, vil der blive serveret smørrebrød og kaffe.

Af pladshensyn samt forplejning, vil bestyrelsen meget gerne have en tilbagemelding vedr. evt. deltagelse samt antal, senest mandag d. 24. februar 2020

Tilmelding kan ske på nedenstående flip,- eller via mail.

Referatet fra generalforsamlingen 2019,- er omdelt til samtlige medlemmer ultimo april 2019

Tilmelding på mail, skal ske på e-mail til: flemmingbjergolesen@outlook.dk

Vi anbefaler også at like og følge vores side på Facebook : Grundejerforeningen Engmosen Gelsted så i ikke går glip af vores arrangementer.

———- Klip ———- Klip———-Klip———-Klip———-Klip———-Klip———-Klip———-Klip———-Klip———

Nb.) Ved dit evt. fremmøde,- kan du være med til at sætte dit præg på vores bolig område, samt træffe dine naboer (måske for første gang). Vi har brug for nye initiativer til gavn for hele området, hvis vi ikke skal ”syne hen”, og kun mærke den politiske dominans fra ” Mærk Næstved ”

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Onsdag den 14. marts 2018:

Grundejerforeningen Engmosen

-Engvej og Mosevej

Indkalder til ordinær generalforsamling Onsdag den 14. marts 2018
Kl. 19.00 i Herlufmaglehallen

 

1)  Valg af dirigent

2)  Valg af to stemmetællere

3)  Formandens beretning

4)  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

5)  Indlæg fra nedsatte udvalg om året der gik

6)  Indkomne forslag

(-Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

7)  Gennemgang af budget og fastsættelse af det kommende års kontingent

8)  Valg af bestyrelsen jf. §12

  1. Bestyrelsesmedlem for 2 år på valg: Jørgen Mortensen (ønsker ikke genvalg)
  2. Bestyrelses medlem for 2 år på valg: Michelle Kildsgaard (ønsker ikke genvalg)
  3. Bestyrelsesmedlem for 2 år på valg: Mads Petersen (ønsker genvalg)

9)  Valg af bestyrelses suppleanter jf. §1210)  Valg af revisor for 2 år.

På valg: Per Skov Hansen

11)  Valg af revisorsuppleant jf. §12

12)  Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød og kaffe.

Af pladshensyn vil vi meget gerne have en tilbagemelding om man deltager, senest mandag den 5. marts 2018

Tilmelding kan ske på nedenstående flip. Eller på mail til bestyrelsen@engmosen4160.dk Husk referatet mm. kan findes på vores hjemmeside www.engmosen4160.dk

Vi anbefaler også at like og følge vores side på Facebook: Grundejerforeningen Engmosen Gelsted så I ikke går glip af vores arrangementer.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Onsdag den 22. marts 2017:

Indkaldelse

Til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Engmosen

onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00 i Herlufmagle Hallen

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af 2 stemmetællere.

3) Formandens beretning.

4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

5) Indlæg fra nedsatte udvalg om året der gik

6) Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

 1. Bestyrelsen foreslår indkøb af cointainer/opbevaring af remedier til aktiviteter på legepladsen.
 2. Bestyrelsen stiller forslag om indkøb og opsætning af et disc golf sæt 
 3. På opfordring stilles foreslag om maskiner til træningsmaskiner.

 

7) Gennemgang af budget og fastsættelse af det kommende års kontingent.

8) Valg af bestyrelse jf. § 12.

 1. Bestyrelses medlem for 2 år. På valg Lars Scheuerlein (Ønsker ikke genvalg)
 2. Bestyrelses medlem for 2 år. På valg Flemming Olesen (Ønsker genvalg)

 

9) Valg af bestyrelsessuppleanter jf. § 12.

10) Valg af revisor for 2 år. På valg Jesper Kragh Hansen

11) Valg af revisorsuppleant jf. § 12.

12) Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød og kaffe.

Af plads hensyn vil vi meget gerne have en tilbagemelding om man deltager, senest mandag den 15. marts 2017.

Tilmelding kan ske på nedenstående flip eller mail.

 Husk at referat fra generalforsamlingen skal hentes på hjemmeside.

 Tilmelding på mail skal ske på e-mail til bestyrelsen@engmosen4160.dk

E-mailadresse

bestyrelsen@engmosen4160.dk

Fackbook

facebook.com/engmosen4160