Grundejerforeningen Engmosen 4160

For Ejd. Mæglere

Oplysninger til mægler og advokat

I forbindelse med køb og salg af ejendomme, modtager vi ofte forespørgsler fra mægler eller advokat. De oplysninger der typisk efterspørges, har vi samlet her på siden.

Endvidere er det også muligt at downloade vedtægter, regnskab, gf.-referat mm.

Materialet samt Grundejerforening- forespørgsel skemaet kan også rekvireres af bestyrelsen mod betaling af et gebyr til foreningen.

Er der generelle oplysninger der mangler her på siden er I velkomne til at kontakte os, så vi kan få det med.

bestyrelsen@engmosen4160.dk

 


Opdateret 2024

Oplysninger til Grundejerforening- forespørgsel skemaet

 

Foreningens navn og adresse:

Grundejerforeningen Engmosen 4160

Engvej 25

4160 Herlufmagle

CVR-nummer 32849377

 

1. Oplysninger om medlemskab af grundejerforeningen

1.1 Er der medlemspligt af grundejerforeningen JA

 

2. Udgifter til grundejerforeningen

2.1 Grundejerforenings Kontingentet udgør 1300 kr. årligt, der betales med 1300 kr. 01. April for perioden Et år

Betales der bidrag til foreningen udover kontingentet f.eks. til snerydning eller lign. NEJ

Er der truffet beslutninger der medforer forhøjelse af grundejerforeningskontingentet NEJ

Hvis ja, forhøjes med xxx kr. årligt, pr. d.m.å.

Hvis ja, hvilke beslutninger xxxxxxxx.

2.2 Er ejeren i restance til foreningen oplysning herom indhentes ved kasseren

2.3 Påhviler der grundejerforeningens medlemmer fælles gæld NEJ

Hvis ja kan yderlige oplysninger herom indhentes ved kasseren

2.4 Betales der indskud til foreningen NEJ

Hvis ja med xxxx kr.

2.5 Evt. gebyr til foreningen for at registrere overdragelsen, som skal betales af sælger 0 kr.

Evt. gebyr til foreningen for at registrere overdragelsen, som skal betales af køber 0 kr.

Andre omkostninger til foreningen i forbindelse med overdragelsen 0 kr.

2.6 Det bedes oplyst i hvilket pengeinstitut og på hvilket kontonr. evt. gebyrer og lign. skal indbetales:

Hvis der indhentes oplysninger der pålægges gebyr, oplyses dette af kasseren.

 

3. Antenneforening (besvares kun hvis grundejerforeningen leverer antennesignal)

Grundejerforeningen Engmosen 4160 leverer ikke antennesignal

 

 

 

4. De bedes fremsende kopi af

Seneste generalforsamling godkendte regnskab og budget for grundejerforeningen

Regnskab findes her.

Referat af de seneste afholdte ordinære og eks. ordinære generalforsamlinger i foreningen

Referatet findes her.

Grundejerforeningens vedtægter

Vedtægter findes her.

Ordensreglement (Regulativ) for grundejerforeningen

Regulativ findes her.

 

 

E-mailadresse

bestyrelsen@engmosen4160.dk

Fackbook

facebook.com/engmosen4160